';
side-area-logo
ribem-hizmetlerimiz-1
ribem-hizmetlerimiz-2

RİBEM’de 0-6 yaş arası özel gereksinimli çocuklara verdiğimiz hizmetler

(Detaylı bilgi için aşağıdaki maddeleri tıklayınız)

 • Erken fizyoterapi uygulamaları
 • Bobath Terapisi – Nörogelişimsel terapi
 • Duyu bütünleme terapisi
 • Floortime
 • Ergoterapi
 • Yutma ve yeme bozuklukları terapisi
 • Dil ve konuşma bozuklukları terapisi
 • Özel eğitim
 • Ortez-protez ve yardımcı teknolojilerin planlanması
 • Psikolojik danışmanlık
 • Aile eğitimleri ve aile danışmanlık hizmetleri
 • Ölçme ve değerlendirme hizmetleri

Ribem - Riskli Bebekler

RİBEM’de Hangi Bebeklere ve Çocuklara Destek Veriyoruz?

0-6 yaş arası; riskli bebekler, prematüre bebekler, gelişimsel gecikme riski olan tüm bebekler, serebral palsi tanısı konmuş bebekler ve çocuklar, hipotonik çocuklar, doğumsal brakial pleksus yaralanması, tortikollis, genetik sendromlu bebekler, yaygın gelişim geriliği olan çocuklar, başını tutamayan, geç emekleyen, geç yürüyen çocuklar, zihinsel yetersizlik, öğrenme güçlüğü, dikkat, eksikliği sorunu olan çocuklar, spina bifida, hidrosefali, içe ve dışa doğru basma gibi ortopedik, sorunu olan parmak ucunda yürüyen çocuklar ve , diğer nörolojik bulguları olan çocuklar

Ribem - Riskli Bebekler

RİBEM’de Destek Verdiğimiz Diğer Bebekler ve Çocuklar
 • Annelerinin farklı geliştiğini düşündüğü bebekler
 • Kucağa alındıklarında yığılır tarzda duran bebekler
 • Motor gelişim basamaklarında gecikmesi olan bebekler ve çocuklar
 • Yaşına göre oyun süresi kısa olan çocuklar
 • Aşırı hareketli bebekler ve çocuklar
 • Aşırı tepkisel çocuklar
 • Huzursuz bebekler
 • Anneye aşırı bağımlı çocuklar
 • Yaşına göre uygun iletişim becerilerine sahip olamayan çocuklar
 • Yaşına uygun temel kavramlar yerleşmemiş çocuklar
 • Ortopedik problemi olan çocuklar

Ribem - Riskli Bebekler

Ribem’de çocukla ve aileleri ile yakından ilgileniyoruz

RİBEM’e gelen çocukların büyük bir çoğunluğu uzman Doktorlar tarafından RİBEM’e yönlendiriliyor. Ayrıca Çocuk Fizyoterapistleri, diğer sağlık personeli ve RİBEM’i tanıyan ailelerin önerileri ile ve internet aracılığı ile geliyorlar.

Ribem’de ihtiyacı olan bebeklerin ve çocukların mümkün olan en kısa sürede, hatta hemen doğum sonrasında motor gelişim desteği (fizyoterapi desteği) almasını istiyoruz. Çünkü RİBEM Riskli Bebek Ekibi’nde erken destek konusunda uzman Bobath terapistleri, Fizyoterapistler, Yutma ve yeme bozuklukları uzmanı, Duyu bütünleme terapistleri, Özel eğitimciler, Ergoterapistler gibi uzman terapistler görev yapmaktadır.

Ribem - Riskli Bebekler

RİBEM’de Nasıl Çalışıyoruz?
 • Çocuğunuz tıbbi öyküsünü detaylı olarak dinler. Kaygılarınızı anlamaya çalışır.
 • RİBEM’e başvuran bebekler ve çocuklar Uzm Fzt Feride Bilir ve deneyimli RİBEM Riskli Bebek Ekibi tarafından değerlendirilir, programları birlikte yapılır desteklenir ve takip edilir.
 • RİBEM’e geldiklerinde bebeklerin ve çocukların tıbbi öyküleri (anamnezleri) (Uzm. Fzt Feride Bilir tarafından) dikkatle alınır.
 • Sonrasında bebekler ve çocuklar klinik muayene ve gözlemlerden geçirilir Ardından uygun ölçme değerlendirme, test ve ölçekleri ile çocukları değerlendirilir (RİBEM’de “Uluslararası ve ulusal geçerliliği olan değerlendirme ve testler kullanılır) Detaylar için tıklayınız
 • Yapılan klinik değerlendirmeler ve uygulanan test ve değerlendirmelerin sonucuna göre göre her bebek ve çocuk için bebeğe ve çocuğa özel “Bireyselleştirilmiş terapi planı” hazırlanır.
 • RİBEM sürecinde çocuğunuzun gelişimini en üst düzeye çıkararak doğal çevresiyle ve günlük yaşamıyla birleştirecek uygulanabilir pratik çözümler konusunda aileye eğitimi verilir.
 • Takip eden günlerde bu program paralelinde çalışılır ve çocuklardaki gelişmelere göre çalışmalarımızı yönlendirilir.

Ribem - Riskli Bebekler

Genel Yaklaşımımız
 • RİBEM terapistleri bebekler ve çocuklarla yaptığı çalışmalar sırasında aileler ile yakın iletişim ve bilgi alışverişi içinde bulunuyor. Ailelerin eğitimine azami önem veriliyor.
 • Seans sıklığı önerimizi, çocukların gelişimsel ihtiyaçları ve ailelerin sosyo ekonomik durumuna göre yapıyoruz.
 • Çocuklarla ilgili gelişmeler aileler ve çocuğunuzun doktoru ile düzenli olarak paylaşılıyor.
 • RİBEM’de tüm çabamız bebeklerin, çocukların ve ailelerin zaman kaybetmesini önlemeye yöneliktir.
 • RİBEM’de ailelerin güvencesi RİBEM’in kurucusu olan ve 25 yılı aşan klinik deneyime sahip Uzm. Fzt. Feride Bilir ve birlikte çalıştığı (kendisi tarafından yönlendirilen deneyimli) “RİBEM Riskli Bebek Ekibi”
 • RİBEM Terapistleri, sizinle ve çocuğunuzla karşılıklı saygıyı temel alan güçlü ilişkiler kurarlar.
 • RİBEM’de sizinle ve çocuğunuzun doktoru ile yakın iletişim içinde çalışır Elde edilen sonuçlar aileler ve çocuğunuzun hekimi ile düzenli olarak paylaşılır.
 • Uzun yıllara dayalı deneyime sahip RİBEM Terapistleri için çocuğunuzun ilerlemesinin yanı sıra, sizin göstereceğiniz güven birinci önceliğimizdir.

Ribem - Riskli Bebekler

Tecrübeli ekibimizle, bilimsel gelişmeler ışığında çalışmalarımızı yürütmeye özen gösteriyoruz
 • RİBEM’de konusunda bilgili ve tecrübeli tarapistler ve uzmanlar ile çalışılır.
 • Kanıta dayanan en son bilimsel terapi yöntemleri uygulanır.
 • Çocuklar bütüncül yaklaşım ve ekip çalışması ile desteklenir.
 • RİBEM’de ekip çalışması yapılır. Profesyonel ekibimiz, ailelerle her aşamada güler yüzlü ve pozitif iletişim kurar.
 • Aileler ile birlikte çalışılır. Seanslara ailelerin katılması gereklidir ve ailelerin eğitimine azami önem verilir.
 • Ekibimiz bilimsel çalışmaları yakından takip eder.
 • RİBEM‘de düzenli olarak “Meslek İçi Eğitimler ve seminerler” düzenlenir.
 • Yurtdışındaki partner kurumlar ile düzenli bilgi alışverişi yapılır.
 • Tüm terapi ve eğitim malzemelerimiz özenle seçilir. Materyallerin fonksiyonelliğine ve kalitesine azami önem verilir ve düzenli olarak yenilenir.
 • Ribem’de ulaşılabilir olmaya azami özen gösterilir.

Ribem - Riskli Bebekler

Ribem’de Uyguladığımız Değerlendirme Çalışmasının Önemi Nedir?

Destek tedavilerin ve rehabilitasyon yaklaşımlarının belirlenmesi açısından riskli bebekte değerlendirme rehabilitasyonun da ana parçasını oluşturur ve özellikle 0-12 ay arasında motor gelişimdeki problemlerin belirlenmesi, orta ve uzun dönemde gelişebilecek ikincil problemlerin (kas zayıflıkları, eklem deformiteleri, postür bozukluktarı, günlük yaşamda bağımsızlığın gelişmemesi, fonksiyonel yetersizlik, sosyal hayata ve okula uyum problemleri gibi olası sorunları önüne geçilmesi için de gereklidir.

Ribem - Riskli Bebekler

RİBEM’de Uyguladığımız Değerlendirmeler, Testler ve Ölçekler

(Ribem’de Riskli Bebeklerde Kullandığımız Nöromotor Değerlendirme Yöntemleri nelerdir?)

RİBEM’de bebekler ve çocıkların değerlendirmesinde, dünyaca güvenilirlikleri kanıtlanmış test ve protokoller uygulanır. Her bebeğe ve çocuğa özel hazırlanan programlar bu değerlendirmeler ışığında hazırlanır. Çocuklardaki gelişmeler somut olarak bu değerlendirme ve testlerle takip edilir.

Ribem - Riskli Bebekler

Ölçme Değerlendirme, Testler ve Ölçekler
 • Alberta Infant Motor Scale (AIMS),
 • Nörosenson Motor Değerlendirme Anketi (NSMDA).
 • Test of In- fant Motor Performance (TIMPl,
 • Prechtfs “Assessment of General Movements (GMs).
 • Movement Assessment of Infants (MAD.
 • Portage Erken Eğitim Rehberi – Gelişim Ölçeği
 • The Peabody Developmental Motor Scales-2 (PDMS-2)
 • Infant Motor Profile (IMP)
 • Gross Motor Function Measure (GMFM)
 • Sensory Motor Checklists
 • Bebeklerde Duyusal Fonksiyon Testi
 • Prechtl’s Method on General Movement Assessment
 • AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri)
 • Bayley III Testi
 • Denver Gelişımsel Tarama Testi IDenver-II)
 • Hammersmith Infant Neurological Examination (HSMDA)
 • Stanford – Binet Zeka Ölçeği
 • Wechesler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-r)
 • Sosyal İletişim Alan Gelişim Tarama Testi (SİATT)
 • Bayley-III Bebek ve Çocuk Ge- lışimi Değerlendirme Ölçeği (Bayley llll)
 • Dubowitz Neurological Assessment”.
 • Milani-Comparettı Motor Development Screening Test,
 • The Harris Infant Neuromotor Test (HINTI)
Erken müdahale desteği

Nörolojik olarak riskli bebek tanısı almış prematüre bebeklerin, serebral palsili bebeklerin ve gelişim geriliği gösteren riskli bebeklerin, gelişimsel potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olmak için erken fizyoterapi desteği almaları şarttır.

Ribem’de verdiğimiz erken müdahale desteği hizmetleri; gelişimsel gecikme tanısı konulan, nörolojik ve motor gelişim sorunları olan, akranı olan diğer çocuklarla aynı hızda büyümeyen, öğrenmeyen, öğrenme ve büyüme açısından gelişimsel gecikme riski taşıyan 0-6 yaş arası bebeklerin ve çocukların güçlü yönlerine destek verecek ve zayıf yönlerini geliştirecek şekilde organize edilmiştir.

Ribem’de özel gereksinimli bebeklere ve çocuklara verdiğimiz destek programlarımız; erken fizyoterapi,  bobath terapisi (nörogelişimsel terapi), bebek ve çocuk fizyoterapisi, duyu bütünleme terapisi, floortime, ergoterapi, yutma ve yeme bozuklukları terapisi , dil ve konuşma bozuklukları terapisi, özel eğitim, psikolojik danışmanlık, yardımcı teknolojiler, aile danışmanlık hizmetleri, ölçme ve değerlendirme hizmetleri hizmetleridir.

×
Randevu Al

×
Erken fizyoterapi uygulamaları

Riskli bebeklerde erken dönem fizyoterapi yaklaşımları, yenidoğan döneminden başlayan ve 12 aya kadar uygulanan fizyoterapi yaklaşımlarını içerir. Erken dönemde bebeklerin doğru fizyoterapi desteği almaları potansiyel kapasitelerine çabuk ulaşmaları için önemlidir.
Erken dönemde desteğe ihtiyacı olan bebekler ve küçük çocuklar için uzman fizyoterapistler tarafından yapılan değerlendirmelere dayanarak, fizyoterapi yaklaşımlarına karar verilir.
Eğer bebeğiniz riskli bebek olarak dünyaya gelmişse, erken dönemde nörolojik tanı almışsa veya gelişim basamaklarında gecikmeleri varsa ve bu nedenle erken fizyoterapi desteği alması gerekiyorsa
RİBEM Riskli Bebek Danışma Merkezi’ne başvurabilirsiniz. RİBEM’de yürütülen “Erken Destek Programı” ile riskli bebeklere ve küçük çocuklara yönelik ölçme ve değerlendirmeler sonucunda; deneyimli Bobath Terapistlerinden, bebek ve çocuk fizyoterapistlerinden erken fizyoterapi desteği alabilirsiniz.

 

×
Bobath Terapisi (Nörogelişimsel terapi)

Bobath Terapisi (nörogelişimsel terapi), tüm dünyada yeni doğan döneminden sonraki fizyoterapi yaklaşımlarında temel olan bir terapi yöntemidir. Bilimselliği yüksek olan bu yöntem, Serebral Palsi (SP)’li çocuklar başta olmak üzere doğuştan hareket bozukluğu olan bebek ve çocuklar ile duyu motor bozukluklarına neden olan farklı tablolarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bobath Konseptinde bireysel motor fonksiyon bozukluklarının analizi yapılarak fonksiyonel sınırlılıklara karar verilir. Bobath Terapi konseptinde; doğru hareketi açığa çıkarmak için uygun tutuş teknikleri, ağırlık aktarma, derin duyu, işitsel ve görsel stimülasyon ve fasilitasyon teknikleri kullanılır. Fasilitasyon tekniği ile vücudun kendi kendini ve ortamda vücudunu algılamasını, hareketi değiştirmeyi, vücut kısımlarının hissedilmesi sağlanır. Ayrıca terapötik tutuşlar ve pozisyonlamalar ile tonus regülasyonu düzenlenir. Eğer çocuğunuzun Bobath terapisi alması gerekiyorsa RİBEM Riskli Bebek Danışma Merkezi’ne başvurabilirsiniz. Bobath Eğitmeni Uzm. Fzt Feride Bilir tarafından kurulan RİBEM’de deneyimli fizyoterapistler aracılığı ile bebeklere ve çocuklara yönelik Bobath Terapisi ve erken müdahale desteği verilmektedir.

×
Bebek ve çocuk fizyoterapisi

RİBEM’de küçük bebeklere ve çocuklara yönelik özel fizyoterapi teknikleri uygulanır. Uzm Fizyoterapist Feride Bilir ve deneyimli Fizyoterapistlerimizin özellikle tercih ettikleri yöntem;  Nörogelişimsel terapi (Bobath Terapisi) dir. Uzm Fizyoterapist Feride Bilir Bobath terapisti ve Bobath Eğitmenidir. (Bobath Tutor’udur)

RİBEM’de bebeklere ve küçük çocuklara uygulanan fizyoterapi, ulusal ve uluslararası eğitim almış deneyimli bebek ve çocuk fizyoterapistlerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. RİBEM’de ailelerin eğitilmesi en önemli amaçlarımızdan birisidir.

×
Duyu bütünleme terapisi

Bir çocukta Duyu Bütünleme Terapi programına başlamadan önce; Duyu Bütünleme ihtiyacı duyan çocukların asıl probleminin motor problem mi, tonus problemi mi, yoksa buna bağlı ikincil olarak ortaya çıkan bir duyusal problem mi olduğunun ayırt edilmesi gerekir. Bu yüzden çocuğun terapi programı hazırlanırken önce çocuğun ana problemini bulmak gerekir. Buna karar vermek için RİBEM’de görevli Duyu Bütünleme Terapisi, Bobath Terapisi, Bebek ve çocuk fizyoterapisi konularında; deneyimli, uluslar arası eğitim almış ve sertifikaya sahip uzman fizyoterapistler eşliğinde gerekli değerlendirmeler ve testler yapılarak çocuklar için en doğru program oluşturulmaktadır.

×
Floortıme

Floortime, farklı gelişen çocukların bireysel özellikleri ve güçlü yönleri dikkate alınarak değerlendirilmesini sağlayan, çocukların gelişimlerini desteklemek için gerekli eğitim ve terapi programlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını içeren bir modeldir. Ribem’de DIR Floortime eğitimi almış sertifikalı fizyoterapistler ve özel eğitimciler görev yapmaktadır.
Floortime terapisi RİBEM’de yaygın gelişim bozukluğu bulguları olan çocuklar ve diğer gelişimsel sorunları olan çocuklarda uygulanmaktadır. Floortime gelişimsel (Developmental), bireysel (Individual) ve etkileşim temelli (Relationship based) bir yaklaşım modelidir. RİBEM’de floortime terapisi ile çocukların nörobiyolojik profillerini, gelişimsel özelliklerini ve çocuk ile etkileşimde bulunan yetişkinin bireysel özelliklerini de dikkate alarak, oyunu terapi yöntemi olarak kullanmak, eğlenirken gelişimsel hedeflere ulaşmak amaçlanır.
RİBEM’de uygulanan floortime modeli, çocuğa beceri eğitimi yolu ile hedef davranışlar ve beceriler kazandırmayı değil, sosyal, duygusal ve bilişsel kapasitenin gelişimi için gerekli olan sağlıklı bir temel oluşturmayı önemser.

×
Ergoterapi

Bobath Terapisi (nörogelişimsel terapi), tüm dünyada yeni doğan döneminden sonraki fizyoterapi yaklaşımlarında temel olan bir terapi yöntemidir. Bilimselliği yüksek olan bu yöntem, Serebral Palsi (SP)’li çocuklar başta olmak üzere doğuştan hareket bozukluğu olan bebek ve çocuklar ile duyu motor bozukluklarına neden olan farklı tablolarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bobath Konseptinde bireysel motor fonksiyon bozukluklarının analizi yapılarak fonksiyonel sınırlılıklara karar verilir. Bobath Terapi konseptinde; doğru hareketi açığa çıkarmak için uygun tutuş teknikleri, ağırlık aktarma, derin duyu, işitsel ve görsel stimülasyon ve fasilitasyon teknikleri kullanılır. Fasilitasyon tekniği ile vücudun kendi kendini ve ortamda vücudunu algılamasını, hareketi değiştirmeyi, vücut kısımlarının hissedilmesi sağlanır. Ayrıca terapötik tutuşlar ve pozisyonlamalar ile tonus regülasyonu düzenlenir. Eğer çocuğunuzun Bobath terapisi alması gerekiyorsa RİBEM Riskli Bebek Danışma Merkezi’ne başvurabilirsiniz. Bobath Eğitmeni Uzm. Fzt Feride Bilir tarafından kurulan RİBEM’de deneyimli fizyoterapistler aracılığı ile bebeklere ve çocuklara yönelik Bobath Terapisi ve erken müdahale desteği verilmektedir.

×
Yutma Ve Yeme Bozuklukları Terapisi

Yutma bozukluğu tıp dilinde “disfaji” olarak bilinir. Bu durum, yiyeceğin ağız boşluğundan mideye geçişinde gecikme, engellenme ve yanlış bir yol izleyerek nefes borusuna kaçması şeklinde ortaya çıkar. Yiyecek ses telleri seviyesine kadar inerse “penetrasyon”, ses tellerinin altına geçerse de “aspirasyon” olarak bilinen oldukça tehlikeli, ölüme yol açabilen bir durum gerçekleşir. Çünkü aspirasyon, yiyeceklerin nefes borusu yolu ile ciğerlere kaçması demektir. Bu durum bebeklerde ve çocuklarda sık tekrarlayan akciğer enfeksiyonlarına da yol açabilmektedir.

Yutma sorununun nedenini anlamak ve buna uygun terapi yöntemlerini belirlemek açısından kullanılan görüntüleme yöntemleri bulunmaktadır. RİBEM’de Yutma ve yeme bozuklukları konusunda uzman fizyoterapist görev yapmaktadır.

×
Dil Ve Konuşma Bozuklukları Terapisi

Farklı gelişen çocuklarda birincil problemlerinin yanı sıra dil ve konuşma alanında da ek sorunlar görülebilmektedir. Eğer çocuğunuzda konuşma gecikmesi varsa veya konuşma sorunları yaşıyorsa; RİBEM’de gecikmiş konuşma, artikülasyon bozukluğu, kekemelik, hızlı bozuk konuşma, otizme bağlı oluşan konuşma bozukluğu ve ses bozukluğu alanlarında çalışan uzman Dil ve Konuşma Bozuklukları Terapistinden randevu alabilirsiniz.

×
Özel Eğitim

Farklı gelişen çocukların bireysel gelişim özelliklerine uygun olarak ve kişiye özel olarak planlanan bir uygulanan eğitimdir. RİBEM’de bu alanda eğitim almış, tecrübeli, saha deneyimi olan, konusunda uzman özel eğitimciler görev yapmaktadır.

Ribem’de yürütülen özel eğitim çalışmaları; serebral palsili çocuklar, özel öğrenme güçlüğü (disleksi, diskalkulus gibi) olan çocuklar, yaygın gelişimsel bozuklukları olan (otizm, asperger, rett sendromu gibi) çocuklar, sendromlu çocuklar, zihinsel yetersizliği olan çocuklar, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) olan çocuklar, dil ve konuşma bozuklukları olan çocuklar, bedensel ve ortopedik engeli olan ve aynı zamanda bilişsel alanda desteklenmesi gereken çocukları kapsamaktadır.

×
Ortez Ve Yardımcı Teknolojilerin Planlanması

Serebral Palsili çocuklar, parmak ucu yürüyen çocuklar ve ortopedik sorunları olan çocuklar için fizyoterapi temel tedavi yöntemidir. Bu çocuklar fizyoterapi seansı sırasında, ev ortamında ve günlük yaşamda desteklenmesi için ortez, ayakta durma sehpası, theratogs gibi giysiler, çocuk arabası ve çocukların yaşamını kolaylaştıran diğer adaptif cihazlara ihtiyaç duyabilirler.

Bu cihazlarla; hareket kolaylığı sağlanması, hareketlerindeki kısıtlılıkların giderilmesi, daha kaliteli hareketin ortaya çıkartılması, vücut diziliminin düzgünlüğünün sağlanması ve deformitelerin oluşmasının engellenmesi amaçlanır.

Çocuğunuzun ihtiyacı olan cihazların belirlenmesi ve kullandığı cihazların uygunluğunun değerlendirilmesi için profesyonel RİBEM ekibinde yer alan deneyimli Bobath Terapistleri ve bebek ve çocuk fizyoterapistlerinden destek alabilirsiniz.

×
Psikolojik Danışmanlık

RİBEM’de görev yapan deneyimli psikolojik danışman, sorun yaşayan anne ve babalar ve çocukların yaşadıkları ile ilgili daha etkili davranışlar geliştirmesini sağlayıcı yönde, uyarıcı bir bilgilendirme, tutum ve davranışları ile gerçekleştirilen ve danışanın kendisini daha iyi hissetmesi ve kişisel doyum sağlayacak şekilde davranmasını amaç edinir. RİBEM’de, bireylerin yaşadıkları süreci ve kendilerini anlaması, farkındalık kazanması, problemlerini tanımlaması ve çözüm yolları üretmesi, kararlar alması, kapasitesini geliştirmesi, çevresiyle uyumlu ve sağlıklı bir iletişim halinde olması ve kendini geliştirmesi için Psikolojik danışmanımız tarafından destek verilmektedir.

×
Aile Eğitimleri Ve Aile Danışmanlık Hizmetleri

Beklenmeyen sorunlarla dünyaya çocuk getirmek aileler sarsan ve yıpratan bir sorundur. Özel gereksinimli çocuğu olan ailelerin yaşadıkları süreç onları yıpratmakta ve bazen kendilerini çaresiz hissetmelerine neden olmakta ve onları umutsuzluk içine düşürmektedir.

RİBEM’de görevli Aile danışmanı özel gereksinimli çocuklar ile uzun yıllar çalışmış ve ardından aile danışmanlığı konusunda ulusal ve uluslar arası almış olduğu eğitimlerle kendisini geliştirmiştir. Özel gereksinimli, çocuğu olan ailelerin yaşadıkları sorunlar ile baş edebilmelerine yardımcı olabilmek için RİBEM’de ailelere danışmanlık ve destek hizmetleri verilmektedir.

×
Ölçme ve Değerlendirme Hizmetleri

RİBEM’de bebekler ve çocukların değerlendirilmesinde, dünyaca güvenilirlikleri kanıtlanmış Test, Protokol ve Değerlendirmeler uygulanır. Her bebeğe ve çocuğa özel hazırlanan programlar bu değerlendirmeler ışığında hazırlanır. Çocuklardaki gelişmeler somut olarak bu değerlendirme ve testlerle takip edilir.

×
Randevu Al

×